II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Regulaminy
PDF (263 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 11 / 2019 - regulamin BHP


PDF (311 KB)

Załącznik nr 2 do zarządzenia Dyrektora nr 11 / 2019 - regulamin biblioteki szkolnej


PDF (259 KB)

Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora nr 11 / 2019 - regulamin działania Rady Pedagogicznej


PDF (258 KB)

Załącznik nr 4 do zarządzenia Dyrektora nr 11 / 2019 - regulamin funkcjonowania międzyoddziałowych zespołów językowych


PDF (319 KB)

Załącznik nr 5 do zarządzenia Dyrektora nr 11 / 2019  - Regulamin indywidualnego toku i programu nauki


PDF (247 KB)

Załącznik nr 6 do zarządzenia Dyrektora nr 11 / 2019 - regulamin przyznawania Statuetki Frycza


PDF (338 KB)

Załącznik nr 7 do zarządzenia Dyrektora nr 11 / 2019 - regulamin Samorządu Uczniowskiego


PDF (260 KB)

Załącznik nr 8 do zarządzenia Dyrektora nr 11 / 2019 - regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza


PDF (324 KB)

Załącznik nr 9 do zarządzenia Dyrektora nr 11 / 2019 - regulamin wycieczekData dodania: 2019-12-03 10:33:55
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (613 KB)

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie II Liceum Ogólnokształcącego

 Data dodania: 2019-09-01 08:59:34
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (74 KB)

Regulamin przyznawania dofinansowania do okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranoweData dodania: 2019-01-24 22:32:18
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (142 KB)

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania ze zmianami z dnia 30.08.2017r.Data dodania: 2017-09-04 12:50:03
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (49 KB)

Regulamin projektu edukacyjnego w gimnazjum ze zm. z dnia 13.12.2016r.Data dodania: 2017-01-02 10:36:34
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (50 KB)

Regulamin świadczeń socjalnych


PDF (28 KB)

Załącznik 1, 2 do Regulaminu świadczeń socjalnych


PDF (30 KB)

Załącznik 3, 4 do Regulaminu świadczeń socjalnychData dodania: 2016-10-03 12:03:43
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (136 KB)

Szkolny Regulamin Oceniania ze zmianami z 30.08.2016r.Data dodania: 2016-09-13 22:00:25
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2016-09-14 22:58:16
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (203 KB)

Regulamin pracy (wprow. zarzadzeniem nr 8/2016)


PDF (83 KB)

Regulamin przyznawania nagród dla pracowników administracji i obsługi (wprow. zarządzeniem nr 8/2016Data dodania: 2016-09-14 11:32:19
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (36 KB)

Regulamin rekrutacji na rok 2016/2017 - Gimnazjum nr 18


PDF (49 KB)

Zasady rekrutacji na rok 2016/2017 II LOData dodania: 2016-04-27 19:52:03
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2015-09-28 10:44:34
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (48 KB)

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników w Gimnazjum nr 18Data dodania: 2015-08-31 23:01:43
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (35 KB)

Regulamin Rady Pedagogicznej


PDF (52 KB)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


PDF (40 KB)

Regulamin Międzyoddziałowych Zespołów JęzykowychData dodania: 2014-09-01 19:36:00
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (61 KB)

Regulamin Rady RodzicówData dodania: 2014-09-18 07:24:29
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (49 KB)

Regulamin rekrutacji do II LO na rok szkolny 2014/2015


PDF (43 KB)

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 18 na rok szkolny 2014/2015Data dodania: 2014-03-07 09:13:24
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (128 KB)

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskówData dodania: 2011-01-10 19:34:31
Autor: Agnieszka Chorągwicka


Regulaminy szkolne

PDF (36 KB)

Zasady i warunki realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 18Data dodania: 2010-12-13 18:45:25
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (43 KB)

Regulamin indywidualnego toku i indywidualnego programu nauczania


PDF (20 KB)

Regulamin BHP


PDF (55 KB)

Regulamin wycieczek szkolnych


PDF (19 KB)

Regulamin przyznawania Statuetki Frycza


PDF (18 KB)

Regulamin biblioteki szkolnej


PDF (63 KB)

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia


PDF (36 KB)

Regulamin Szkolnego Klubu WolontariuszaData dodania: 2010-12-10 07:27:28
Autor: Agnieszka Chorągwicka


Projekty unijne

PDF (44 KB)

Regulamin uczestnictwa w projekcie Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole


Regulaminy pracownicze

PDF (133 KB)

Regulamin pracy


PDF (18 KB)

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego


PDF (19 KB)

Regulamin nagród dyrektora dla nauczycieli


PDF (28 KB)

Regulamin przyznawania nagród dla pracowników nie będących nauczycielamiData dodania: 2010-12-09 22:37:21
Autor: Agnieszka Chorągwicka


Finanse, kontrola wewnętrzna

PDF (41 KB)

Zamówienia publiczne


PDF (29 KB)

Podział środków z oszczędnościData dodania: 2010-12-09 22:40:48
Autor: Agnieszka ChorągwickaRejestr zmian:
CzasAutorOpis
2012-01-08 18:36:24Agnieszka ChorągwickaWSO z wprowadzonymi zmianami zatwierdzonymi w nowym tekście jednolitym Statutu z dnia 19.10.2011 r.uchwałą nr 11/2011/12
2012-09-24 09:26:55Agnieszka ChorągwickaAktualizacja WSO zgodnie ze zmianami przyjętymi przez Radę Pedagogiczną w 24.04.2012r.
2014-03-07 09:14:14Agnieszka ChorągwickaDodanie regulaminów rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do Gimnazjum nr 18 i II LO
2014-09-01 09:12:08Agnieszka ChorągwickaDodano aktualizowany tekst Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z dnia 27.08.2014r.
2014-09-01 19:38:39Agnieszka ChorągwickaDodano teksty regulaminów z wprowadzonymi zmianami, uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną 27.08.2014r. Dotyczy następujących regulaminów: Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego. Teksty wcześniej obowiązujace przeniesiono do archiwum.
2014-09-01 19:44:54Agnieszka ChorągwickaDodano teksty regulaminów z wprowadzonymi zmianami, uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną 27.08.2014r. Dotyczy następujących regulaminów: Międzyoddziałowych Zespołów Językowych,, AZWF. Teksty wcześniej obowiązujace przeniesiono do archiwum.
2014-09-18 10:25:16Agnieszka ChorągwickaWprowadzono znowelizowany Regulamin Rady Rodziców, stracił moc dotychczasowy tekst, który przeniesiono do archiwum
2015-08-31 23:02:53Agnieszka ChorągwickaWprowadzono regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych w Gimnazjum nr 18
2015-09-28 11:02:40Agnieszka ChorągwickaUchwałą Rady Pedagogicznej nr 11/2015/16 wprowadzono Szkolny Regulamin Oceniania. Dotychczas obowiązujące WSO traci moc.
2016-09-14 11:33:18Agnieszka ChorągwickaOpublikowano Regulamin pracy oraz Regulamin przyznawania premii i nagród dla pracowników administracji i obsługi
2016-09-15 13:01:08Agnieszka ChorągwickaWprowadzono aktualizację Szkolnego Regulaminu Oceniania, zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2016 z dnia 30.08.2016r.
2016-10-03 12:06:48Agnieszka ChorągwickaWprowadzono aktualny Regulamin świadczeń socjalnych wraz z załącznikami.
2017-01-02 10:38:56Agnieszka ChorągwickaWprowadzono zmiany w regulaminie projektu edukacyjnego - zmiany formalne dot. tylko nazwy regulaminu oceniania oraz dodano zmienione dnia 13.12.2016r. zasady wewnątrzszkolnego oceniania.
2017-09-04 12:50:13Agnieszka ChorągwickaWprowadzono aktualizację regulaminu oceniania ze zmianami z dnia 30.08.2017r.
2018-02-23 12:32:10Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie regulaminu dofinansowania do okularów dla pracowników
2019-01-24 14:33:38Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie nowego regulaminu dofinansowania do okularów korygujących wzrok dla pracowników. Dotychczas obowiązujący regulamin traci moc - przeniesiono do archiwum.
2019-12-03 10:37:43Agnieszka ChorągwickaWprowadzono regulaminy opracowane w oparciu o Statut z dnia 27 listopada 2019 r., weszły w życie zarządzeniem Dyrektora nr 11 / 2019 (treść w zakładce "zarządzenia")