Zespół Szkół nr 2
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Statut
PDF (870 KB)

Statut Zespołu Szkół nr 2 w RybnikuData dodania: 2017-09-04 12:44:25
Autor: Agnieszka ChorągwickaRejestr zmian:
CzasAutorOpis
2011-11-08 18:01:51Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie nowego tekstu jednolitego Statutu - uchwała Rady Pedagogcznej nr 11/2011/12. Wcześniej obowiązujące teksty - archiwum
2012-09-24 09:32:05Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie tekstu ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną 24.04.2012r. oraz 11.09.2012r.
2013-11-21 10:49:21Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie dokumentu skorygowanego od strony technicznej - treść bez zmian
2014-03-07 08:49:36Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie zmian w rozdz. 17 Statutu - zasady rekrutacji do gimnazjum i liceum
2014-08-31 21:19:33Agnieszka ChorągwickaWprowadzno nowy tekst jednolity, po korektach w rozdz. 1 - 17 oraz w regulaminach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian WSO
2015-10-20 10:34:54Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie tekstu Statutu ze zmianami z września 2015r. wraz ze Szkolnym Regulaminem Oceniania zaktualizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poprzednio publikowany tekst przeniesiono do wglądu do archiwum.
2016-09-15 12:54:46Agnieszka ChorągwickaWprowadzono aktualizację Statutu - rozdział 18 - Regulaminy (18.9 - Szkolny Regulamin Oceniania, 18.10 - regulamin wycieczek szkolnych)
2017-01-02 10:26:05Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie tekstu Statut Zespołu Szkół nr 2 ze zmianami z dnia 13.12.2016r.
2017-09-04 12:44:39Agnieszka ChorągwickaWprowadzono Statut ze zmianami z dnia 30.08.2017r.