Zespół Szkół nr 2
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Archiwum
PDF (4 784 KB)

Projekt umowy


PDF (4 578 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (1 031 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu

PDF (135 KB)

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania - zmieniony z dniem 13.12.2016r., obowiązujący od 2.01.2017r.


PDF (871 KB)

Statut Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku


PDF (873 KB)

Statut Zespołu Szkół nr 2 ze zmianami z 30.08.2016r.


PDF (141 KB)

Szkolny Regulamin Oceniania


PDF (873 KB)

Statut Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku ze zmianami z września 2015r.


PDF (28 KB)

Regulamin Alternatywnych Zajęć Wychowania Fizyczneg


PDF (848 KB)

Statut Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku - tekst jednolity z 27.08.2014r.Data dodania: 2015-10-20 10:39:10
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (118 KB)

Wewnątrzszkolny System Oceniania - nowelizacja z dnia 27.08.2014r.


PDF (66 KB)

Regulamin Rady Rodziców


PDF (790 KB)

Statut Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku ze zmianami z dnia 27.02.2014 r.


PDF (28 KB)

Regulamin Alternatywnych Zajęć Wychowania Fizycznego


PDF (34 KB)

Regulamin działania Rady Pedagogicznej


PDF (25 KB)

Regulamin międzyoddziałowych zespołów językowych


PDF (60 KB)

Regulamin Samorządu UczniowskiegoData dodania: 2012-09-24 09:20:29
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (112 KB)

Wewnątrzszkolny System Oceniania


PDF (22 KB)

Zestawienie tematyki i terminów kontroli szkoły


PDF (783 KB)

Statut Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku


PDF (783 KB)

Statut Zespołu Szkół nr 2 - tekst jednolity z 19.10.2011r. ze zmianamiData dodania: 2013-04-22 10:02:57
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (15 KB)

Zestawienie  - kontrole w Zespole Szkół nr 2


PDF (775 KB)

Statut - aktualny tekst jednolity z 19 października 2011 r.


PDF (106 KB)

Wewnątrzszkolny System Oceniania ze zmianami z 25.08.2011 r.


PDF (113 KB)

Wewnątrzszkolny System Oceniania - 19 października 2011 r.Data dodania: 2011-02-29 19:25:27
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (806 KB)

Statut ze zmianami z 28 lutego 2011


PDF (40 KB)

Statut - spis treści


PDF (774 KB)

Statut ze zmianami z 25.08.2011 r.


PDF (128 KB)

Wewnątrzszkolny System OcenianiaData dodania: 2011-09-07 12:01:01
Autor: Agnieszka Chorągwicka


PDF (130 KB)

Wewnątrzszkolny System Oceniania


PDF (62 KB)

Procedury postepowania nauczycieli w przypadku zagrożenia


PDF (105 KB)

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny


PDF (561 KB)

Statut ze zmianami z 29.11.2010Data dodania: 2011-03-10 19:44:30
Autor: Agnieszka Chorągwicka