II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Regulaminy


Data dodania: 2023-09-01 18:24:19
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2023-03-09 14:25:21
Autor: Ewelina MajData dodania: 2022-10-18 18:21:24
Autor: Ewelina MajData dodania: 2021-10-12 11:15:55
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2021-09-30 14:07:51
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2019-12-03 10:33:55
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2019-09-01 08:59:34
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2019-01-24 22:32:18
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2018-09-12 09:05:14
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2016-10-03 12:03:43
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2016-09-14 11:32:19
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2011-01-10 19:34:31
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2010-12-10 07:27:28
Autor: Agnieszka Chorągwicka


Projekty unijne

Regulaminy pracownicze


Data dodania: 2010-12-09 22:37:21
Autor: Agnieszka Chorągwicka


Finanse, kontrola wewnętrzna


Data dodania: 2010-12-09 22:40:48
Autor: Agnieszka Chorągwicka


Rejestr zmian:
CzasAutorOpis
2012-01-08 18:36:24Agnieszka ChorągwickaWSO z wprowadzonymi zmianami zatwierdzonymi w nowym tekście jednolitym Statutu z dnia 19.10.2011 r.uchwałą nr 11/2011/12
2012-09-24 09:26:55Agnieszka ChorągwickaAktualizacja WSO zgodnie ze zmianami przyjętymi przez Radę Pedagogiczną w 24.04.2012r.
2014-03-07 09:14:14Agnieszka ChorągwickaDodanie regulaminów rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do Gimnazjum nr 18 i II LO
2014-09-01 09:12:08Agnieszka ChorągwickaDodano aktualizowany tekst Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z dnia 27.08.2014r.
2014-09-01 19:38:39Agnieszka ChorągwickaDodano teksty regulaminów z wprowadzonymi zmianami, uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną 27.08.2014r. Dotyczy następujących regulaminów: Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego. Teksty wcześniej obowiązujace przeniesiono do archiwum.
2014-09-01 19:44:54Agnieszka ChorągwickaDodano teksty regulaminów z wprowadzonymi zmianami, uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną 27.08.2014r. Dotyczy następujących regulaminów: Międzyoddziałowych Zespołów Językowych,, AZWF. Teksty wcześniej obowiązujace przeniesiono do archiwum.
2014-09-18 10:25:16Agnieszka ChorągwickaWprowadzono znowelizowany Regulamin Rady Rodziców, stracił moc dotychczasowy tekst, który przeniesiono do archiwum
2015-08-31 23:02:53Agnieszka ChorągwickaWprowadzono regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych w Gimnazjum nr 18
2015-09-28 11:02:40Agnieszka ChorągwickaUchwałą Rady Pedagogicznej nr 11/2015/16 wprowadzono Szkolny Regulamin Oceniania. Dotychczas obowiązujące WSO traci moc.
2016-09-14 11:33:18Agnieszka ChorągwickaOpublikowano Regulamin pracy oraz Regulamin przyznawania premii i nagród dla pracowników administracji i obsługi
2016-09-15 13:01:08Agnieszka ChorągwickaWprowadzono aktualizację Szkolnego Regulaminu Oceniania, zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2016 z dnia 30.08.2016r.
2016-10-03 12:06:48Agnieszka ChorągwickaWprowadzono aktualny Regulamin świadczeń socjalnych wraz z załącznikami.
2017-01-02 10:38:56Agnieszka ChorągwickaWprowadzono zmiany w regulaminie projektu edukacyjnego - zmiany formalne dot. tylko nazwy regulaminu oceniania oraz dodano zmienione dnia 13.12.2016r. zasady wewnątrzszkolnego oceniania.
2017-09-04 12:50:13Agnieszka ChorągwickaWprowadzono aktualizację regulaminu oceniania ze zmianami z dnia 30.08.2017r.
2018-02-23 12:32:10Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie regulaminu dofinansowania do okularów dla pracowników
2019-01-24 14:33:38Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie nowego regulaminu dofinansowania do okularów korygujących wzrok dla pracowników. Dotychczas obowiązujący regulamin traci moc - przeniesiono do archiwum.
2019-12-03 10:37:43Agnieszka ChorągwickaWprowadzono regulaminy opracowane w oparciu o Statut z dnia 27 listopada 2019 r., weszły w życie zarządzeniem Dyrektora nr 11 / 2019 (treść w zakładce "zarządzenia")
2020-09-30 12:41:49Agnieszka ChorągwickaArchiwizacja regulaminów, które przestały obowiązywać - reg. projektów edukacyjnych w gimnazjum, zasady rekrutacji lata 2014 - 2017, reg. korzystania z bezpłatnych podręczników w gimnazjum, nieaktualne regulaminy oceniania i inne zdezaktualizowane.
2021-10-19 12:30:12Agnieszka ChorągwickaWprowadzono załącznik do zarządzenia Dyrektora nr 12/2021 - Regulamin korzystania z tabletów na zajęciach lekcyjnych w II LO z dnia 15.09.2021r. oraz załącznik do zarządzenia nr 14/2021 Dyrektora II LO - Regul. korzystania z platformy Office365 dla eduk.
2021-10-19 12:39:25Agnieszka Chorągwicka Załącznik do zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora II LO - Regul. korzystania z platformy Office365 dla eduk. stracił moc, został przeniesiony do archiwum.