II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Statut


Data dodania: 2020-09-19 12:15:20
Autor: Agnieszka Chorągwicka


Rejestr zmian:
CzasAutorOpis
2011-11-08 18:01:51Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie nowego tekstu jednolitego Statutu - uchwała Rady Pedagogcznej nr 11/2011/12. Wcześniej obowiązujące teksty - archiwum
2013-11-21 10:49:21Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie dokumentu skorygowanego od strony technicznej - treść bez zmian
2014-03-07 08:49:36Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie zmian w rozdz. 17 Statutu - zasady rekrutacji do gimnazjum i liceum
2014-08-31 21:19:33Agnieszka ChorągwickaWprowadzno nowy tekst jednolity, po korektach w rozdz. 1 - 17 oraz w regulaminach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian WSO
2015-10-20 10:34:54Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie tekstu Statutu ze zmianami z września 2015r. wraz ze Szkolnym Regulaminem Oceniania zaktualizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poprzednio publikowany tekst przeniesiono do wglądu do archiwum.
2016-09-15 12:54:46Agnieszka ChorągwickaWprowadzono aktualizację Statutu - rozdział 18 - Regulaminy (18.9 - Szkolny Regulamin Oceniania, 18.10 - regulamin wycieczek szkolnych)
2017-01-02 10:26:05Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie tekstu Statut Zespołu Szkół nr 2 ze zmianami z dnia 13.12.2016r.
2017-09-04 12:44:39Agnieszka ChorągwickaWprowadzono Statut ze zmianami z dnia 30.08.2017r.
2019-12-02 14:26:37Agnieszka ChorągwickaDodano Statut II LO uchwalony 27 listopada 2019 r. uchwałą Rady Pedagogicznej nr 13/2019/20.
2020-01-27 12:54:11Agnieszka ChorągwickaDodano tekst Statutu ze zmianami z dnia 8 stycznia 2020r. Dokument z dnia 27 listopada 2019 r. przeniesiono do archiwum.
2020-09-19 12:17:39Agnieszka ChorągwickaWprowadzono tekst Statutu ze zmianami z dnia 9 września 2020r. Poprzedni dokument przeniesiono do archiwum.