II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli

2020

03.03.2020 r. - kontrola przeprowadzona przez Wydział Postępowań Administracyjnych KMP w Katowicach

2019

02.12.2019r. - wizytacja Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku

27.02.2019 r. - st. asyst. PSSE w Rybniku - kontrola, stan bez zastrzeżeń

2017

28.03. 2017r. - wizytator KO - kontrola planowa "Prawidłowośc funkcjionwania biblioteki szkolnej".

03.03.2017r. - st. specjalista w KM PSP Rybnik - kontorla przeciwpożarowa.

19.12.2016 r. - rozpoznanie z zakresu gospodarki finansowej.

2016

24.11.2016r. - st. wizytator KO - przekazanie protokołu z  dot. spraw objętych kontrolą z dnia 15.11.2016r.

18.11.2016r. - st. asystent WS - SD - Ocena stanu sanitarnego szkoły.

15.11.2016r. - st. wizytator K.O. - Kontrola doraźna II LO - przestrzeganie praw ucznia, przepisów oceniania wewnątrzszkolnego, określonych w Statucie szkoły oraz organizowania procesu dydaktycznego w kontekście pisma MEN o nr DK-WEK-400.9.2016 AK.

23.06.2016 - starszy wizytator KO - kontorla doraźna w gimnazjum i liceum w zakresie organizacji  zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych w szkołach w ostatnim tygodniu nauki.

11.05.2016r. - główny specjalista KO w Katowicach - pozyskanie informacji w celu dokonania cząstkowej oceny pracy p. Dyrektor.

20 - 22. 04.2016r. - wizytatorzy Kuratorium Oświaty - Ewaluacja zewnętrzna - problemowa, realizacja badań - gimnazjum (raport w opracowaniu).

2015

13.11.2015r. - wiztytator Kuratorium Oświaty - Obserwacja przebiego I etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego - biologia (bez zastrzeżeń).

11.05.2015r.,  03.06.2015r. - Kontrola ZUS Oddział Rybnik (Inspektor Kontroli ZUS)

 

24.03.2015r. - Kontorla PSSE Rybnik - uchybień nie stwierdzono


Data dodania: 2015-06-16 11:34:14
Autor: Agnieszka Chorągwicka


2014

25.09.2014r. - starszy wizytator KO DK Rybnik: Kontorla doraźna  - Realizacja zalecenia wydanego
                        26.05.2014r. 
                     - starszy wizytator KO DK Rybnik: Kontrola doraźna - Nadzór pedagogiczny sprawowany 
                       przez dyrektora szkoły.


Data dodania: 2014-09-28 09:37:16
Autor: Agnieszka Chorągwicka


9.09.2014r. - wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach: Kontrola doraźna w związku ze skargą rodziców.

29.08.2014r. - Dział Nadzoru Sanitarnego, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży (st. pielęgniarka): ocena stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2014/2015.

7.08.2014r. - zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Ślaskim: zwrot teczki akt osobowych.

20, 28, 30. 07.2014r. - zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim: postępowanie wyjaśniające.

18.07.2014r. - zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim: postępowanie wyjaśniające.

23.06.2014r. - starszy wizytator KO Katowice: kontrola doraźna w zakresie rzetelności dokumentowania oceniania uczniów w kontekście skargi rodziców.


Data dodania: 2014-09-22 13:21:18
Autor: Agnieszka Chorągwicka


15, 16.05.2014r. - starszy wizytator KO DK Rybnik: Kontrola doraźna w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz rozpatrywania skarg i wniosków.

6.05.2014r. - wiztyator Kuratorium Oświaty: Obserwacja przebiegu matur - matematyka


Data dodania: 2014-09-22 13:19:07
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2014-03-07 20:59:56
Autor: Agnieszka ChorągwickaData dodania: 2011-05-30 18:58:57
Autor: Agnieszka Chorągwicka


Rejestr zmian:
CzasAutorOpis
2013-04-22 10:04:41Agnieszka ChorągwickaUzupełniono tabelę kontroli - rok szkolny 2012/2013
2013-09-11 13:01:06Agnieszka ChorągwickaUzupełniono tabelę kontroli szkoły do końca roku szkolnego 2012/2013
2014-03-07 21:00:12Agnieszka ChorągwickaDodanie kontroli w I okresie roku szkolnego 2013/2014 oraz styczniu 2014
2014-09-22 13:25:16Agnieszka ChorągwickaUzupełnienie wpisów książki kontroli - maj 2014r.
2014-09-22 13:26:10Agnieszka ChorągwickaUzupełnienie wpisów książki kontroli - 23.06.2014r. do 09.09.2014r.
2014-09-30 09:39:39Agnieszka ChorągwickaDodano wpis z książki kontroli z dnia 25.09.2014r.
2015-06-16 11:35:11Agnieszka ChorągwickaDodano wpisy z książki kontroli od dnia 25.03.2015r.
2016-06-24 11:17:53Agnieszka ChorągwickaAktualizacja wpisów dotyczących kontroli w maju i czerwcu 2016r.
2016-11-30 12:22:10Agnieszka ChorągwickaWprowadzenie informacji dot. kontroli szkoły w listopadzie 2016r.
2017-08-20 21:52:59Agnieszka ChorągwickaUzupełnienie tematyki kontroli od grudnia 2016 do marca 2017r.
2019-12-17 12:24:13Agnieszka ChorągwickaAktualizacja spisu kontroli za rok 2019
2020-03-18 14:25:09Agnieszka ChorągwickaUzupełnienie tematyki kontroli - rok 2020